Runy – Druhý aett (rodina)

Při zápisu kompletní sady run se používá dělení na tři skupiny po osmi runách. Tyto skupiny se též nazývají rodiny nebo Aettir a každá je zasvěcena jednomu čí více bohům.

Dalších osm run je Hagalaz, Nauthiz, Isa, Jera, Eihwaz, Pertho, Algiz a Sowulo.

Druhý aett náleží Heimdallovi, Ódinovu synovi, strážci Ásgardu. Tato rodina run symbolizuje pasivní prvky, to s čím se pracuje a takové skutečnosti, které jsou mimo aktivitu člověka. Zde jde o objekt.

HAGALAZ
„Kroupy jsou nejbělejší zrna,
vlní se z nebe,
točí se ve vzduchu
a ve vodu mění se.“

Hagalaz (krupobití, kroupy) je runou, která přináší nevyhnutelné. Něco, čemu se nelze ubránit, ať pro to děláme cokoliv. Krupobití je jev, který není možné ovlivnit a jakýmkoliv způsobem odvrátit. Je to symbol projevu vyšších sil, na které člověk nemá vliv. Tyto vyšší síly jsou mimo lidskou kontrolu.

Padne-li Hagalaz při věštění, obvykle to znamená destrukci, náhlou ztrátu, potíže na cestě. Může se projevit formou nečekané smůly či úrazu. Události, které tato runa přináší obvykle vpadnou do našeho života nečekaně a náhle. Nečekaně ve smyslu, že si spíše neuvědomujeme následky svých činů a když nás pak překvapí, je to pro nás jako blesk z čistého nebe. Přitom jde o působení platných přírodních zákonů, které většinou opomíjíme.

Je tedy runou náhlého zvratu v životě, většinou nepříjemného. V těchto těžkých chvílích si můžeme uvědomit mnohé věci, které jsme zanedbávali, neřešili a postavit se jim čelem. Jsou to zkoušky a pokud je správně pochopíme a využijeme, může nás Hagalaz úplně přetvořit. Po plném pochopení toho, co nás tato tragédie měla naučit, můžeme projít naprostou změnou našeho života.

Je nazývána MATKOU RUN a ostatní runy z ní vzešly.

Energeticky – urychluje duchovní vývoj


NAUTHIZ
„Nouze svírá hruď,
ačkoli často bývá zdrojem pomoci a záchrany těm,
kteří jsou před ní na pozoru.“

Runa Nauthiz – (strádání, nouze, tlak, úzkost, potřeba) je další z rodiny run, které spadají do sféry situací, na něž nemáme příliš velký vliv. Když se stane nevyhnutelné, je důležitá jen jedna věc, náš postoj. To, jak život přijímáme a jak se k němu postavíme, to do velké míry určuje, jak velký budou mít nepříjemné záležitosti dopad. „Využij svůj osud, nebojuj s ním“ – takto by se také dalo vyjádřit poselství této runy.

Přináší do života trpělivost a učí opatrnosti.

Pokud ji použijeme jako amulet, chrání nás před násilnými situacemi a nevýhodnými změnami, do kterých nás druzí můžou chtít vmanipulovat. Tato runa pomáhá v nebezpečných situacích přivolat pomoc duchovního světa. Pomáhá také proti závislostem všeho druhu.

Je to runa potřeby, tedy něco v životě chybí. Ať už se jedná o partnerské vztahy, práci, zdraví, duchovní oblast života. Ne vždy jsme ochotni pohledět pravdě do očí a přiznat si, že to, co prožíváme se nám nelíbí, že to není dobré a neměli bychom dále ve stávající situaci pokračovat. Je to těžké, protože pak budeme postaveni před nutnou změnu nebo dokonce před konec toho, co nám nevyhovuje. A do toho se nám většinou nechce. Je třeba nabrat sílu a jít vstříc nevyhnutelnému, bolestivému ale v posledku tomu nejlepšímu řešení, které nám dá svobodu.

JE TO RUNA HLEDAČŮ. TĚCH, KTEŘÍ HLEDAJÍ ROVNOVÁHU, VNITŘNÍ POKOJ, OČISTU A OPRAVDOVOU VŠEOBSÁHLOU LÁSKU.


ISA
„Led je studený a kluzký,
jak sklo třpytí se,
jasný je jako drahokamy,
pole mrazem slité,
jest příjemné zřít.“

Runa Isa – znamená led. Má za úkol stabilizovat a udržovat stav. Jde o stav pokoje.

Ve spojení s ohněm tvoří síly, skrze které byl stvořen svět, jsou to však také síly, které ukončí „existenci“.

Led – toto skupenství dokáže zastavit nebo zpomalit i náš duchovní vývoj, pokud nejsme schopni pochopit, že vše jsme si naplánovali sami v jiných dimenzích. Dokud to nepochopíme, vývoj se zastaví.

Znamená také zpoždění v případě, že velmi dobře cítíme, že už jsme dávno měli řešit svoje věci a že se opožďují. Že už nejsme na své cestě a ne úplně posloucháme svou duši. Isa nás podpoří v tom, abychom to už začali řešit.

Jako talisman – dává nám sebejistotu a sebekontrolu. Podporuje okultní schopnosti. Posiluje sebevědomí a to, co je v nás stejně už věky věků.

Energeticky – nás nabije silou vůle.


JERA
„Úrodný rok je nadějí pro každého,
kdy bohové dovolí zemi dát pestré své plody,
bohatým a chudým.“

Jera – rok, sezóna, sklizeň. Znamená také roční cykly, přeměny. Je to runa změn, transformace, hojnosti, bohatství a štěstí.

Tato runa hovoří o zákonech přírody. Připomíná nám to, že sklízíme to, co jsme zaseli. Jera je odměnou za správné, úctyhodné a přirozené činnosti z minula. Pokud jsme dobře zaseli, bude skvělá sklizeň. Není možné, aby se tak nestalo. Jsou to pouze plody našeho snažení, které budeme jednou sklízet.

Runa při věštění znamená konec, ale také zároveň začátek něčeho dalšího. Dává naději, že se věci pohnou kupředu. Zde se nejedná ani tak o rychlost pohybu, jako spíš o jistotu, že se vše pohybuje tím správným směrem. Vše chce ovšem svůj čas.

V souvislosti s prací je možné, že se bude konat, nebo bude šance získat lepší místo, pracovní pozici. Ve studiu věští dobré výsledky, pokud ovšem, jak již bylo řečeno, studium doprovázela píle a snaha. V souvislosti s láskou poukazuje na silné pozitivní city.

Pomáhá pozitivně vyřešit situace, přináší úspěšné finanční transakce.

Energeticky – přináší velmi silný tok energie.

RUNA TRANSFORMACE.


EIHWAZ
„Tis navenek jemným stromem je, tvrdým však a pevným v zemi,
pastýř ohně s kořeny křivolakými,
potěšení na zemi.“

Eihwaz – tisový keř, tis jakožto strom života smrti – světový strom Yggdrasil.

Tis jako symbol který spojuje svět života a smrti. Tis často nalézáme na starých hřbitovech. Je také symbolem věčného života. Je spojován s trvalostí také díky tomu, že má nesmírně tvrdé dřevo a vydrží extrémně dlouho (žije až dva tisíce let). Symbol runy představuje jakousi „duchovní osu“, která spojuje svět říše nebes, země a podsvětí.

Tato runa je velmi mocná forma ochrany a odhánění zlého, právě pro své spojení s tisem. Chrání před nepříznivým působením, útoky, nevraživostí a negativními cizími vlivy.

Při věštbě tato runy symbolizuje proces obnovy, přicházející změny. Tyto změny nemusí být vždy příjemné, ale jsou nanejvýš přínosné a potřebné. Tyto změny se mohou týkat kterékoliv oblasti života a učí nás odpoutat se od starých zvyků, míst či lidí, abychom mohli jít dál. V souvislosti se zaměstnáním půjde o důležité změny v pracovním procesu. V otázce vztahů může jít o „smrt lásky“, což bývá dosti bolestné, ale musíme si uvědomit, že nemá cenu lpět na něčem, co už tak jako tak končí.

Energeticky – podporuje myšlení ale i snahu o poznání (vědění) a vědomosti.

JE TO RUNA ČISTÝCH, SMĚLÝCH DUŠÍ, KTERÉ POCHOPILY A DOKÁŽOU OCHRÁNIT A BRÁNIT JINÉ.


PERTHO
„Šachy jsou vždy představením a smích pro hrdé,
kde válečníci sedí na hostině,
radostně pospolu.“

Pertho – pohárek s kostkami (zařízení určené k házení kostkami).

Runa Pertho obsahuje mystérium zákona Noren. Je to runa času a různá časová období představují také Norny. Urd – „Osudová“, Verdandi – „Stávající“ a Skuld – „Co musí být“. Norny fungují ve smyslu příčiny a důsledku, zahrnují mystérium věštění a také synchronizace. Tento koncept je možné přirovnat k tomu, čemu se v sanskrtu říká karma.

V souvislosti s věštěním znamená výhru nebo dar. Je to nejvíce štěstí přinášející runa. Odhaluje tajemství, které nám přinese radost. Znamená v každém smyslu krásu a všeobsáhlou radost. Ať už se jedná o práci, lásku nebo zdraví, vytažení této runy znamená pozitivní vývoj situace v každém smyslu. V zaměstnání i pracovním kolektivu bude vše fungovat. Práce se bude dařit. V souvislosti s láskou předpovídá smích a radost, také v rodině přináší porozumění. Nabádá setkávat se s přáteli a rodinou, pěstovat vztahy, navštěvovat společenské akce. Těm, kteří jsou sami věští seznámení se s novu láskou.

Tato runa ve své podstatě učí nebrat sebe, ani život příliš vážně. Radovat se z každé minuty svého života přijímat vše tak, jak nám to život přináší. Pokud bude vše probíhat ve světle toho, že sami sklízíme, co jsme zaseli, budeme mít hodně důvodů k radosti a štěstí.

Energeticky – je to hluboká očista od negativních pro nás nevýhodných negativních energií, ale i dění okolo nás a s náma.

JE TO RUNA SMĚLÝCH, KTEŘÍ PŘIJÍMAJÍ RIZIKA S ÚSMĚVEM.


ALGIZ
„Ostřice v kapradí roste,
bují ve vodě,
pálí krev každého,
kdo jí dotkne se.“

Algiz – losí parohy, ochrana, luk z tisového dřeva. Větve a kořeny stromy, labuť v letu, rozevřená ruka.

Tato runa pomáhá a dává sílu překonat všechny problémy, ochraňuje a léčí. Nese nejčistší boží lásku. Pozitivně ovlivní nás i naše blízké a životní okolí. Protože tato runa znamená a také přináší ochranu, je dobré ji nakreslit např. do pokoje, kde spí děti. Pokud mají noční můry, přestanou se bát. Odežene špatné sny a strachy. Věští úspěšné završení záměrů a plánů a nabízí optimistický pohled do budoucnosti. V pracovní oblasti znamená, že jste si jisti ve svých pozicích a není třeba se bát útoků na vaši pozici. Co se týče lásky a vztahů runa hovoří o vztahu, ve kterém se oba cítíte v bezpečí, jeden druhému jste záštitou a pevným bodem, o který se lze opřít. Pokud partnera hledáte, očekávejte někoho s ochranitelskými vlastnostmi.

Energeticky – udržuje nás daleko od škodlivých energií, zesiluje naši éterickou ochranu. Pomáhá získávat mužskou duchovní energii.

JE TO RUNA TĚCH, KTEŘÍ USILUJÍ O POKOJ SAMI SE SEBOU A S CELÝM SVĚTEM.


SOWULO
„Slunce je pro mořeplavce spolehlivé vždy, když se pohybují přes lázeň rybářskou,
dokud je mořský oř k souši nedonese.“

Sowulo – slunce, posvátný sluneční kotouč.

Tato runa přináší zdraví, rovnováhu, sílu, moc, úspěch a dává zároveň sílu a schopnosti si je udržet a ochránit. V každém smyslu vítězství, síla a zdraví. Pomáhá na cestě k jednotě. Runa slunce všechno osvítí, přivede na světlo. Všechno ozřejmí a zviditelní – tedy nejen naše kladné stránky, ale i záporné. „Posvítí si“ na všechno, vše bude odhaleno.

Pokud se věštba týká práce a zaměstnání znamená, že máte dar tvořit a také můžete podporovat a motivovat jiné. Být pro ně vůdčí osobou. Značí dobré výsledky v práci i ve studiu. Potvrzuje dobré platové podmínky, dobré výdělky a zisky. Slunce ve vztahu znamená, že budete schopni překonat překážky a vyřešit konflikty nebo problémy. Pamatujte že se to bude dít díky tomu, že si slunce posvítí i na ta místa, která jste dosud skrývali. Pro ty, kdo jsou sami a chtějí partnera, znamená šanci na úspěšný nový vztah, který vás oba bude naplňovat.

Tato runa také přináší štěstí a zadostiučinění. Spojuje s nejvyšším stvořitelem, dává možnost být s ním jedno. Dovede naše vědomí zpět ke stvořiteli.

Energeticky – nám přivolá velmi silné životní energie. Podporuje funkci čaker, čistí je a aktivuje.

JE TO RUNA MOCNÝCH, VŮDCŮ, KTEŘÍ MĚNÍ CHOD SVĚTA A CHOD DĚJIN.