Tarotová karta Ďábel

Tarotová karta Ďábel

Hledáte-li ďábla, najde on vás

Patnáctá tarotová karta Ďábel, ztělesňuje naše lidské touhy, zvláště ty, které si spojujeme s hmotným světem. V jádru tato karta představuje negativní vztah k ostatním nebo k sobě samému. Vyjadřuje také některé z našich nejhlubších, nejtemnějších lidských pocitů.

Ďábel vás nabádá, abyste se pozorně podívali na oblasti svého život které nemáte zcela pod kontrolou a pracovali na zlepšení.

VzpřímenýMateriální zaměření, uvězněný v otroctví, závislosti a deprese, negativní myšlení, zrada
ObrácenýPřekonání závislosti, nezávislost, znovuzískání moci, odpoutanost, svoboda
Ano nebo neNe

Ďábel je karta iluze. I když máte naprostou kontrolu nad svým životem, přesvědčením a volbami, tarotová karta ďábel symbolizuje, jak vás závislost, deprese a nezdravá pouta mohou zbavit kontroly nad životem.

Dokonce i sociální média, cvičení a práce mohou někdy ztělesňovat ďábla, když je jich nadbytek. Bez ohledu na povahu vašeho konkrétního problému je poselství ďábla jasné: přesměrujte svou pozornost od uspokojování tužeb k věcem, na kterých skutečně záleží.

PENÍZE A SMYSL KARIÉRY

Cítíte se uvězněni v práci, kterou nenávidíte? Máte pocit, že jste otrokem dluhů? Tarotová karta Ďábel se objevuje ve finančních a kariérních výkladech, když bezmoc zastiňuje emoce. Můžete se cítit jako krysa v kole, která se přes neustálý pohyb nedokáže nikam dostat. 

Pokud je to váš případ, měli byste si dopřát oddechový čas.

Zhodnoťte svou současnou situaci a promluvte si s důvěryhodným přítelem nebo členem rodiny o dalších krocích.

Jen se ujistěte, že osoba, které se svěříte, je někdo, kdo vám opravdu stojí za zády, protože ďábel dokáže předpovědět, že je uprostřed podvodník.

VÝZNAM LÁSKY A VZTAHŮ

Když tarotová karta Ďábel představuje vás nebo vašeho partnera není to dobrá zpráva. V oblasti lásky a vztahů představuje ďábel někoho, kdo je sobecký, urážlivý a nevěrný – tak zaujatý chtivými touhami, že na ničem jiném nezáleží .

Závislost a problémy s duševním zdravím mohou také hrát roli v zániku vztahu.

Pokud je to váš případ, oba byste měli vyhledat správný druh pomoci pro vaše individuální problémy. 

Váš vztah nemusí být nutně odsouzený k zániku, ale bude nutné, aby se uzdravení stalo hlavní prioritou.

Pokud závislost není skrytým faktorem ve vašem vztahu nebo přátelství, ďábel naznačuje, že se někdo cítí v pasti.

Možná jste single a máte pocit, že toho pravého nikdy nenajdete. Možná jste ve vztahu a z toho či onoho důvodu se věci nevyvíjejí správným směrem.

VÝZNAM ZDRAVÍ A SPIRITUALITY

Tarotová karta Ďábel ve výkladu o zdraví může zosobňovat dopady, které může mít rizikové chování a nedostatek sebepéče o tělo i mysl.

Všimněte si všech oblastí, kterým se příliš nevěnujete a které by mohly vést k poklesu vaší celkové pohody. Pak vymyslete způsoby, jak se v těchto oblastech po troškách zlepšovat.

Pokud se potýkáte s depresí, úzkostí nebo jinými duševními problémy, vaší prioritou musí být pomoci si.

Duchovní čtení, která zahrnují tarotovou kartu Ďábel, se točí kolem strachu z vlastních psychických schopností. Máte podvědomé programování, které vám říká, že věštění a spojení s věcmi, které jsou metafyzické, je dílem Satana?

Pokud ano, je čas se s těmito přesvědčeními jednou provždy vypořádat. Nikdy nebudete schopni duchovně růst, dokud neprovedete autentickou inventuru svého osobního hodnotového systému.

OBRÁCENĚ

Jste připraveni postoupit o úroveň výš? Tarotová karta Obrácený ďábel má mnohem pozitivnější význam než její vzpřímené dvojče.

Ďábel se často objevuje v poloze vzhůru nohama, když se osoba přijímající výklad připravuje na přechod do vyšší roviny. Má to však jeden háček – nejprve se musíte zbavit negativních a nezdravých připoutaností. Odpojením můžete získat zpět svou sílu a svobodu.

I když je tato změna dobrá, musíte si uvědomit, že začátky jsou obvykle chaotické. Buďte trpěliví na cestě vašeho přechodu a vypořádejte se s věcmi jednu po druhé. Budete překvapeni výsledky, jak budete pokračovat. Pokračujte a hledejte sebezdokonalování postupně.

ANO NEBO NE

Ďábel ve výkladu ano nebo ne je tvrdé ne. Protože je spojena s násilím, smůlou, zneužíváním a vším negativním a škodlivým, přináší nám kromě varování jen málo.

Pokud dostanete tarotovou kartu Ďábel během výkladu „ano nebo ne“, berte to jako znamení, že to, v co doufáte, není ve vašem nejlepším zájmu. Možná je čas změnit cestu.

DŮLEŽITÉ KOMBINACE KARET

Ďábel symbolizuje, jak závislost, deprese a nezdravá pouta mohou způsobit, že ztratíte kontrolu.

V závislosti na tom, kde se ďábel objeví ve vašem tarotovém výkladu, vás může varovat před podvody, posedlostí nebo (budoucími) dluhy. Níže naleznete nejdůležitější kombinace tarotových karet Ďábel.

ĎÁBEL A MILENCI NEBO DVOJKA POHÁRŮ

Láska by měla zahrnovat vzájemný respekt a spojení, ale tyto páry představují něco mnohem jiného. Když se ďábel připoutá k těmto dvěma kartám, pracuje se na posedlosti a žárlivosti .

Pokud jste žárlivý partner, věnujte nějaký čas tomu, abyste zjistili, co je příčinou těchto extrémních emocí, a podle toho se řiďte.

Pokud je to váš partner, kdo projevuje obsesivní/žárlivé chování, musíte zapracovat na stanovení pevných hranic.

ĎÁBEL A PĚTKA PENTAKLŮ

Topíte se v dluzích? Pokud ne, měli byste si dávat pozor na své výdaje, jinak budete. Ďábel a pět pentaklů představují hromadění bankovek a ohromné ​​množství dluhů.

I ti nejlepší z nás prožívají těžké časy. Z tohoto důvodu je důležité odkládat peníze v době, kdy se nám daří. Podívejte se na svůj rozpočet a rozhodněte se, jaké výdaje lze snížit.

ĎÁBEL A MÁG

Ve vašem středu je podvodník. Dávejte pozor na ty, kteří by se vás mohli snažit přesvědčit, abyste udělali něco, co necítíte jako úplně správné..

Vyhněte se plánům „rychlého zbohatnutí“, milostným aférám a osvojování si nezdravých návyků. Pokud jste ochotni naslouchat, vaše podvědomá mysl a duchovní průvodci nasměrují vaši cestu.

ĎÁBEL A DVOJKA MEČŮ

Ďábel je obvykle spojen se špatnými volbami fyzické povahy. V této dvojici jde o problém psychologické povahy.

Máte problém mluvit za sebe? Máte sklon dělat vše pro to aby druzí byli spokojeni za každou cenu? Vyhýbat se konfliktům je ctihodné, ale když to dovedete do extrému, může to způsobit, že spolknete své vlastní myšlenky a pocity.

Když to budete dělat znovu a znovu, budete připoutáni k vůli ostatních. To vede k úzkosti, depresi a pocitům bezmoci.

Jedním ze způsobů, jak s tím bojovat, je stanovit hranice hned na začátku a snažit se mluvit za sebe, i když je to nepříjemné. Pokud tak učiníte, zvýší se vaše sebevědomí a pocit sebeúcty.