Tarotová karta Mírnost

Jste člověk, který ovládá umění udržet si za všech okolností rovnováhu? Pro většinu z nás je odpověď ne. K lidské zkušenosti patří hledat harmonii a rovnováhu. Jejich nalezení může přinést velkou radost a úlevu. Ačkoli se tarotová karta Mírnost může objevit ve výkladu tarotu z mnoha důvodů, často se projevuje, když andělští průvodci chtějí, aby člověk věděl následující.

Jste schopni najít harmonii a užívat si pohodu, i když čelíte výzvám. Věci, které budete potřebovat, jsou trojí – vytrvalost, trpělivost a jasnou vizi toho, po čem skutečně toužíte. 

VzpřímenáRozvaha, střídmost, pevné zdraví, spolupráce s ostatními, hledání řešení
ObrácenáNevyrovnanost, nesoulad, zbrklost, přehnaná požitkářství, rizikové chování
Ano nebo neAno

Vyhněte se všem extrémním situacím, radí tato tarotová karta.

Některé situace jsou komplikované a vyžadují trpělivost a zvláštní péči, i když vám vaše emoce říkají, abyste reagovali.

Střídmost je ve skutečnosti dovednost a jako každá jiná dovednost, cvičení dělá mistra. Zdržte se rychlého úsudku. Odolejte pokušení okamžitě reagovat.

Jsou oblasti vašeho života, ve kterých potřebujete najít rovnováhu? Mohlo by vám prospět, kdybyste se naučili zůstat v klidu ve chvílích úzkosti.

PENÍZE A SMYSL KARIÉRY 

Mírnost v tuto chvíli nedoporučuje velké nákupy, okázalé dovolené, masivní kariérní posuny nebo riskantní investice. Vzhledem k tomu, že střídmost je synonymem pro rovnováhu, obvykle se projevuje v kariéře, podnikání a financích, když je třeba věci lépe řídit.

Máte rozpočet? Jak dobře jste na tom s řízením času a zdrojů? Jaké cíle jste si stanovili? Pokud odpovědi na tyto otázky nejsou jasné, je to místo, kde začít přemýšlet o změně.

Pokud již víte, na čem pracujete, procvičte si trpělivost. Vždy je nutná tvrdá práce a odhodlání, ale také dobré načasování. Pohodlně se usaďte a zhodnoťte vše, co se týká toho, o co se snažíte.

Až uvidíte ten správný okamžik, jděte do toho.Jen se ujistěte, že jste plánovali dopředu. 

VÝZNAM LÁSKY A VZTAHŮ

Zejména ve spojení s kartou Milenci je Mírnost jednou z nejslibnějších karet Velké arkány, které se mohou objevit ve výkladu . Střídmost představuje harmonii, což znamená, že na obzoru je klidný a prospěšný vztah.

Pokud jste single, připravte se na setkání s někým, kdo je chybějícím kouskem do vaší skládačky. Pokud jste ve vztahu vaše partnerství se připravuje na novou vlnu lásky.

Jedinou výjimkou je, když žijete ve vztahu nebo manželství, kde se odehrávají nekonečné boje. Pokud je to váš případ, budete muset zaujmout mnohem jiný přístup, než jaký zaujímáte v současnosti.

Když se něco nedaří, máme tendenci ukazovat prstem na partnera a stěžovat si na každou chybu a nedostatek. To je k ničemu, protože nemáme možnost změnit druhého člověka. 

Místo pokračování v bitvě tarotová karta Umírněnost navrhuje odložit hrdost stranou a najít střední cestu. Pěstování spolupráce se svým partnerem, i když jste osobou, která musí říct „promiň“, může znamenat rozdíl mezi úspěchem a neúspěchem.

VÝZNAM ZDRAVÍ A SPIRITUALITY

Obecně platí, že tarotová karta Mírnost je známkou dobrého zdraví v současnosti i budoucnosti. Ve čteních o zdraví a duchovnosti, kde jde o fyzickou nebo emocionální pohodu, Mírnost poukazuje na problém s umírněností.

Pokud jde o alkohol, drogy, nezdravé jídlo a další věci, které škodí našemu tělu a mysli, karta Mírnost doporučuje tyto věci úplně vynechat (abstinenci), pokud nelze nalézt pocit rovnováhy.

Pokud tak učiníte, přinese to uzdravení a také obnovenou energii. Když se spojíte s Bláznem, nečekané uzdravení je na cestě. 

OBRÁCENÝ VÝZNAM

S největší pravděpodobností jste se na nějakou dobu cítili rozpačitě a řešili jste neshody v práci, doma a ve svém vlastním těle. Možná dokonce pociťujete nedostatek cíle a jako byste prostě nevěděli, co byste měli se svým životem dělat. 

Pokud ano, příliš se nebojte, protože je to přesný opak toho, co by vám radil anděl Umírněnosti. Místo toho se upřímně podívejte na věci takové jaké jsou právě teď.

Existují oblasti, kde příliš riskujete nebo jste naopak příliš shovívaví? Nemusíte provádět zásadní změny. Zvažte svůj vlastní nejlepší zájem a začněte s malými úpravami.

ANO NEBO NE 

Střídmost není tarotová karta, která mluví pouze o rovnováze, ale také o důvěře. Pokud jste připraveni jednat, můžete tak učinit, ale postupujte opatrně.

Spěch a riskování může způsobit chyby s vážnými následky. Střídmost může představovat „ano“. Co však říká vaše intuice? 

DŮLEŽITÉ KOMBINACE KARET

MÍRNOST A VŮZ NEBO SVĚT

Společně Vůz a Mírnost ztělesňují přesun nebo cestu do zámoří. Pokud jste uvažovali o přestěhování, tato kombinace je pro vás ta pravá. Začněte hledat možnosti stěhování, plánujte.

STŘÍDMOST A SPRAVEDLNOST

Tyto dvě karty jsou často zaměňovány a z dobrého důvodu. Střídmost ztělesňuje rovnováhu, zatímco Spravedlnost je o tom, co znamená dělat věci správně. Stojíte před těžkým rozhodnutím?

Toto duo vás vyzývá, abyste učinili volbu, která bude přínosem nejen pro vás, ale i pro všechny ostatní, které výsledek ovlivní. S ohledem na větší dobro si určitě vyberete správnou cestu. 

UMÍRNĚNOST A HVĚZDA

Při tanci s hvězdou přináší anděl střídmosti životní změny. Ve skutečnosti je to cílem této kombinace – pomoci vám dát život dohromady. 

Všichni máme oblasti svého života, které potřebujeme zlepšit. Možná potřebujete lepší komunikaci s určitým členem rodiny nebo se potřebujete trochu více zaměřit na správné stravování. Možná jste utráceli příliš mnoho peněz nebo jste nebyli v práci tak produktivní. Nyní je čas tyto slabé stránky posílit.

STŘÍDMOST A KOLO ŠTĚSTÍ

Připravte se na cestu, ale ne fyzickou. Střídmost a Kolo štěstí jsou ve své podstatě mocné, zvláště když jsou propojeny, protože jejich spojení může znamenat hledání vlastního osudu.

Možná máte v poslední době pocit, že váš život má vyšší smysl, ale vy nemůžete tak docela přijít na to, jaký přesně. Nyní je čas na to, abyste se zaměřili na jeho nalezení a šli tímto směrem.