Malá arkána

V tradičním tarotovém balíčku je 56 karet Malé arkány. Zatímco karty Velké arkány často hovoří o velkých, dlouhodobých změnách a situacích, Malá arkána odráží každodenní život. Umožňují nám pochopit, co se děje v našem každodenním životě a co musíme udělat, abychom dosáhli našich krátkodobých cílů. Jsou rozděleny do čtyřech barev.

Barva pohárů řídí naše emoce a vztahy, které máme s lidmi kolem nás. Je spojena s elementem vody. 

Barva pentaklů je spojena s živlem země a odráží majetek, práci a peníze. Také naše talenty a vrozené schopnosti.

Barva mečů řídí intelekt, myšlení a rozhodování. Je spojena s elementem vzduchu. 

Barva holí odráží vášeň a energii. Pevnost našeho charakteru a naše cíle. Řídí se elementem ohně.