Pět mečů

Pět mečů

Připravme se na rachot! Tarotová karta Pět mečů ve výkladu představuje konflikt nebo drama, které se chystá vstoupit do vašeho života.

To nutně neznamená, že problémy, se kterými přijdete do styku, budou děsivé nebo že se s nimi nebude možné vypořádat, ale určitě vás čeká tvrdý boj.

Mohou se vynořit drobné neshody s přáteli nebo členy rodiny. Možná začnete zažívat více konfliktů v práci.

Pokud doufáte, že překonáte problémy, které k vám směřují, budete muset nabrousit své meče. Nyní je čas připravit se na bitvu, která přichází.

VzpřímenýBitvy, hádky, konflikty, porážky, kapitulace
ObrácenéKompromis, postup vpřed, řešení konfliktu
Ano nebo neNe
Číslo5
ŽivelVzduch
PlanetaVodnář
Znamení zvěrokruhuUran

Ve vzpřímené poloze představuje Pětka mečů neshody nebo jiné bitvy, které se ve vašem životě vyskytují nebo se blíží. Chaos, který následuje, je obvykle způsoben nedostatkem komunikace, takže to nejlepší, co můžete udělat, abyste to překonali, je promluvit si o tom.

Máte problém dospět ke kompromisu s někým blízkým? Vyslovte své pocity a nic nezadržujte. Budete si o tom muset promluvit, abyste získali jasnost a porozumění, které hledáte.

PENÍZE A SMYSL KARIÉRY 

V kariéře nám Pětka mečů říká, že se v práci potýkáte s velkým množstvím sporů. To může být způsobené částečným nedostatkem komunikace nebo jejím úplným nedostatkem.

Pokud se ocitnete v pozici, kdy jste v pokušení se bránit, volte svá slova moudře.

Pětka mečů nám připomíná, že sebe zničující chování neslouží nám ani našemu okolí. Mluvte s rozvahou a pamatujte, že laskavost je lepší, kdykoli se snažíte vyřešit problém. 

Možná máte pocit, že nyní je čas, abyste odešli a věnovali se nové kariéře. To by mohla být skvělá volba, pokud problémy, se kterými se setkáváte, vyplývají z kultury pracoviště, ale prozkoumejte v tomto i svou roli.

Pětka mečů může někdy naznačovat, že jste součástí problému. Zadlužili jste se kvůli impulzivitě? Je možné, že změna vašeho chování by mohla hodně pomoci napravit vaši současnou situaci.

VÝZNAM LÁSKY A VZTAHŮ  

Když se Pětka mečů objeví v milostném výkladu, představuje vztahové problémy v několika různých oblastech. Stejně jako u peněz a kariéry se vaše neshody pravděpodobně točí kolem vaší potřeby naučit se efektivněji komunikovat.

Na druhou stranu, sebesabotážní akce by také mohly hrát roli. Snášíte podvádění, nevěru nebo jiné zlozvyky? Dělat to je k vaší vlastní škodě.

Osoba, která vás má milovat, vám neublíží. Když jste postavení do pozice, kdy si můžete vybrat své zdraví a štěstí nebo emoce jiné osoby, vyberte si pokaždé sami sebe.

Stejně jako dva muži vyobrazení na tváři Pětice mečů znamenají, že někdy vyhrát bitvu znamená odejít z ní úplně.

VÝZNAM ZDRAVÍ A SPIRITUALITY 

Se spiritualitou tato karta představuje moudrost a empatii získanou z první ruky. Zkoušky, kterým jste čelili, pozitivně ovlivnily to, kým jste, a umožní vám pomáhat druhým na jejich cestách.

Nedivte se, že se na vás lidé začnou obracet s žádostí o radu. Máte hodně co sdílet a někdy telepaticky už víte, co potřebují.

Ve výkladu o zdraví vám Pětka mečů předpovídá možnou nemoc ve vaší budoucnosti. Onemocnění, které zažíváte, může souviset se zvykem nestarat se o sebe nebo efektivně nekomunikovat se svým lékařem.

Budete muset vynaložit velký boj, abyste to překonali, ale výsledek bude pozitivní, pokud zůstanete plně soustředěni na zotavení.

PĚT OBRÁCENÝCH MEČŮ

V obrácené pozici říká Pětka mečů, že je čas, abyste ukončili bitvu a odpustili a zapomněli. Jako taková obrácená Pětka mečů ukazuje na dobré znamení. Když uvidíte tuto kartu, můžete očekávat vyřešení konfliktu, nalezení harmonie a konečně vnitřní mír.

a přestanete chovat zášť vůči lidem, kteří vám v minulosti ublížili. Nyní je čas na odpočinek a užívání si života – to nejhorší je za námi! 

Obrácená Pětka mečů také slouží jako varovné znamení, že pokud se nebudete chtít usadit, může se situace velmi zhoršit a že hodně riskujete.

Někdy musíte věci přijmout a vzdát se svého ega. I když máte v něčem pravdu, je pravděpodobně ztrátou času toto dokazovat. Místo toho věnujte svou energii produktivnějšímu úsilí.

ANO NEBO NE 

Pětka mečů obecně představuje špatné znamení. Když se tato karta objeví ve vašem výkladu, vypráví příběh nesouladu, porážky, stresu a úzkosti. Protože s touto kartou neexistuje žádná pozitivní souvislost, odpověď na vaši otázku ve čtení ano nebo ne je ne.

PĚTKA MEČŮ A ASTROLOGIE

Pětka mečů je spojená se znamením zvěrokruhu Vodnář a vládne mu planeta Uran, související se vzpourou a inovací. Vodnáře nezajímají tradice a zastaralé hodnoty a má problémy s autoritami. Jsou vzpurní a rádi dělají své vlastní věci. V srdci rebelové 🙂

DŮLEŽITÁ KOMBINACE KARET

Pětka mečů představuje konflikty nebo jiné bitvy přítomné nebo hrozící ve vašem životě. Také v kombinaci s jinými tarotovými kartami je často známkou neshod, zanedbávání a porážky.

PĚTKA MEČŮ A MÁG

Když se objeví ve výkladu vedle sebe, představují sílu slov. To slouží jako varování, abyste byli opatrní, co říkáte ostatním, zvláště když se cítíte vystresovaní nebo naštvaní.

Když dovolíme našim emocím, aby ovládly naši komunikaci, výsledek je jen zřídka dobrý. Je důležité říkat, co máte na mysli, a myslet vážně, co říkáte. Pokud je to ale možné, měli byste se vyhnout komunikaci v afektu. 

PĚTKA MEČŮ A CÍSAŘOVNA

Když vidíte, že se toto duo objevuje ve výkladu, je to známka zanedbání. Jste ve vztahu, kde máte pocit, že nedostáváte vše, co potřebujete, abyste byli šťastní?

Pětka mečů a Císařovna jsou tu, aby vám připomněli, že si takové zacházení nezasloužíte. Je na vás, abyste si stáli za svým a požadovali lásku, kterou chcete a potřebujete. Nedovolte, abyste se nikým cítili opomíjeni nebo nechtění. 

PĚTKA MEČŮ A DEVĚT HOLÍ

Pokud si vytáhnete Pětku mečů a Devět holí , jste zneužívaní v důležitém vztahu ve vašem životě. Možná si přítel bere víc, než do vašeho přátelství vkládá.

Nyní je čas věnovat velkou pozornost lidem, které kolem sebe máte, a věnovat chvíli přemýšlení o tom, čím tato osoba přispívá k vašemu životu.

Zdravý a šťastný vztah zahrnuje určité dávání a přijímání od obou zúčastněných partnerů. Pokud děláte příliš mnoho nebo váš přítel dělá příliš málo, je čas to přehodnotit a případně odejít. 

PĚTKA MEČŮ A DESÍTKA PENTAKLŮ

Kombinace s Deseti pentakly je tu proto, aby vás upozornila na neutěšenou rodinnou situaci. Probíhá u vás doma konflikt, který v poslední době vyvrcholil?

Pokud ano, karty vás důrazně nabádají k tomu, abyste převzali kontrolu nad situací a vynaložili značné úsilí na změnu věcí. Zasloužíte si žít ve šťastném domově s harmonickou rodinou.

Když jste doma, měli byste být v místě odpočinku a relaxace. Bez ohledu na to, jak špatně se cítíte, vždy existuje způsob, jak najít řešení, které hledáte.

Zaměřte se na autentický život a najdete vysvobození z problémů, které máte v každé oblasti svého života.