Princezna mečů

Princezna mečů

Princezna mečů je karta posla, která má pod silnou image pozitivní zprávu. Tato karta může představovat vaši část, která je divoká a svobodná. Nebo jako jiné osobní karty může představovat někoho jiného ve vašem životě, někoho plného mládí nebo přinejmenším mladého srdcem. Karta ztělesňuje člověka (na pohlaví nezáleží), který je temperamentní, bojuje za spravedlnost a má dobré úmysly.

Vytažení této karty znamená ve vašem životě období, kdy se budete cítit plní energie.

Budete připravení jít za svými sny s mladistvým nadšením. Stůjte vzpřímeně – máte vše, co potřebujete, abyste se posunuli vpřed a dosáhli jakéhokoli cíle, kterého chcete dosáhnout.

Vzpřímeně: stojí za spravedlností, mladistvý, inspirace, sebevědomí, férovost
Obráceně: pocit neproduktivity, vyčerpání, defenzivní, manipulace, hraní her mysli

Protože tato karta znamená čestnost, ocitnete se v pozicích, kde se od vás vyžaduje mluvit – za sebe i za ostatní. Zpočátku to může být nepříjemné, ale pokud to uděláte, povede to k posílení pravomocí a úspěchů v každé oblasti vašeho života.

PENÍZE A SMYSL KARIÉRY 

V kariérním čtení ztělesňuje vynalézavého, produktivního a dobře kvalifikovaného podnikatele. Pokud jste to vy, hrajete podle pravidel, takže ve výsledku všechno, co uděláte, bude mít pozitivní výsledek.

Princezna mečů slibuje, že na současné pozici, kterou zastáváte, najdete velký úspěch a naplnění. Držte se pevně této kariéry – určitě se vám (prozatím) dokonale hodí. To, co se naučíte, bude cenné.

Ve finančním smyslu předpovídá, že budete mít skvělý nápad, který přinese finanční úspěch. Pokračujte pomalu ve svých plánech a ujistěte se, že si najdete čas na prozkoumání každého detailu.

Kvůli svému dětskému optimismu uděláte dobře, když dáte na radu někoho moudřejšího ve finančním světě. 

VÝZNAM LÁSKY A VZTAHŮ 

Pokud jde o lásku a vztahy, Princezna mečů naznačuje, že v ráji jsou potíže. Možná kvůli malicherným hádkám, které vznikly v důsledku vaší nedbalosti a vyslovení neuvážených myšlenek.

Ačkoli jste pravděpodobně měli dobré úmysly, možná jste svému partnerovi ublížili a v důsledku toho způsobili frustraci nebo rozhořčení. Budete-li doufat, že zachráníte své partnerství, budete muset sáhnout hluboko, abyste našli kořen problému a spolupracovali na jeho vyřešení. Dětské způsoby odložte stranou a hledejte společnou řeč.

Pokud jste single karta znamená, že ještě nějaký čas musíte počkat, než dorazí osoba, se kterou máte být. Užívejte si single život a naučte se o sobě v tomto období vše, co můžete. Zaměřte se na péči o sebe a travte čas s přáteli. Tímto způsobem budete připravení, až narazíte na někoho výjimečného.

VÝZNAM ZDRAVÍ A SPIRITUALITY

Ve spojení s duchovními otázkami nám Princezna mečů připomíná zákon přitažlivosti. Naše myšlenky ovlivňují naše přesvědčení a způsobují dominový efekt na naši realitu. Pokud chcete, aby vám do cesty přišly dobré věci, zaujměte pozitivní a sebevědomé myšlení, jako je to u Princezny mečů. Tím, že se zaměříte na to, po čem toužíte, a ne na to, co vám chybí, přitáhnete k sobě dobré věci jako magnet.

Ve zdravotním výkladu karta předpovídá, že budete mít šanci se konečně vyléčit z dřívějšího zranění nebo nemoci. Vaše vitalita se brzy vrátí, ale dávejte pozor, abyste se nepřepracovali. Stále se musíte starat o své zdraví a postupovat pomalu, dokud se nebudete cítit zpět ve své formě.

PRINCEZNA MEČŮ OBRÁCENÁ

V obrácené poloze symbolizuje překážky, neúspěšné plány a katastrofy. Může to také znamenat, že nestojíte pevně ve svých přesvědčeních nebo se odmítáte postavit za to, co je správné.

Ať je to jakkoli, nezdržujte se tím, pokud se tato karta objeví při výkladu. Přítomnost této karty vám slouží jako připomínka. Je to známka toho, že máte morální kompas, abyste udělali správnou věc, ale musíte se trochu víc snažit, abyste bojovali za to, po čem toužíte.

ANO NEBO NE 

Cokoli si přejete, je vaše! Karta znamená být sebevědomý, jistý sám sebou a připravený čelit jakékoli překážce, která vám přijde do cesty. Z těchto důvodů je odpověď na vaši otázku ano nebo ne rozhodně ano. Není nic, čeho byste se správným myšlením nemohli dosáhnout.

DŮLEŽITÉ KOMBINACE KARET

Princezna mečů slouží jako připomínka, že máte vše, co potřebujete, abyste se posunuli vpřed a následovali své sny. Karta symbolizuje mládí, inspiraci a sebevědomí. V kombinaci s jinými kartami se ale význam může mírně změnit.

Může to být také znamení, že je potřeba abyste opustili minulost. Pokud to dokážete, přijdou vám do cesty dobré věci!

PRINCEZNA MEČŮ A JAKÉKOLI JINÉ KARTY MEČŮ

Když se Princezna mečů objeví při výkladu s jednou nebo více kartami barvy mečů, znamená to osvícenou a příjemnou konverzaci. Potkáte někoho nebo skupinu lidí, kteří mají podobné zájmy jako vy. Užijete si interakce, které s těmito lidmi máte. Diskuse mohou být dokonce filozofické povahy nebo vám mohou pomoci duchovně růst.

Využijte tento čas k tomu, abyste si procvičili svou mysl a přijali jiné názory a myšlenky. Navážete důležitá spojení a získáte tak cenné poznatky.

PRINCEZNA MEČŮ A LIBOVOLNÁ KARTA HOLÍ

Pokud se Princezna mečů objeví ve výkladu s holemi, připravte se na okouzlující zážitek umělecké povahy. Ten by mohl přijít ve formě hudebního festivalu, díky kterému se budete cítit naplněni a svobodní. Případně můžete jít do nového muzea, které ve vás něco probudí a navždy změní způsob, jakým vidíte svět. Tato zkušenost bude významná a zůstane s vámi dlouhodobě. Přijměte to, když to na vás přijde – určitě to bude krásné!

PRINCEZNA MEČŮ A LIBOVOLNÁ KARTA POHÁRŮ

Princezna mečů vedle jakéhokoli Poháru znamená emocionální otevření. Byli jste v minulosti zranění? Tato bolest, kterou jste pociťovali, může způsobit, že se v nových vztazích budete zbytečně bránit. I když můžete mít pocit, že vás to chrání, ve skutečnosti si tím děláte medvědí službu.

Činy této osoby ve vaší minulosti nedefinují, co noví lidé přinesou do vašeho života. Pokud otevřete své srdce novým vztahům, zjistíte, že to, co se vám stalo, je výjimka, nikoli pravidlo. Zasloužíte si žít život plný lásky a intimity. Můžete to udělat pouze tehdy, když se otevřete někomu novému.

PRINCEZNA MEČŮ A OSMIČKA PENTAKLŮ

Tato kombinace je tu, aby vám pomohla opustit minulost. Možná jste měli konflikty s lidmi, které vás přiměly věřit, že všichni jsou proti vám. Musíte si uvědomit, že na světě zůstali dobří lidé, jejichž záměrem je pozvednout vás a podpořit vás. Důvěřujte své intuici a dovolte si vytvářet nové vztahy, aniž byste byli zaujatí. V důsledku toho najdete naplnění a štěstí.

Pokud jste si při výkladu vytáhli tuto kartu, přijdou dobré časy. Buďte připraveni jít si za svými sny s mladistvým nadšením!